Sopimusehdot ympäristöstä, sosiaalisesta vastuusta ja eläintensuojelusta

Hotellisopimusten sisältämien periaatteiden avulla vaikutamme yhteistyöhotelleihimme ja kannustamme niitä toimimaan aktiivisesti ympäristön, sosiaalisen vastuun ja luonnonsuojelun kysymyksissä.

Periaatteet perustuvat YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, ILOn keskeisiin yleissopimuksiin, YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista, YK:n alaisen Global Compactin kymmeneen periaatteeseen, ECPATin käyttäytymisohjeistukseen sekä Rion julistukseen kestävän kehityksen edistämisestä.

Näiden lisäksi painotamme eettisiä toimintaohjeita liittyen lainmukaiseen palkkaukseen, työaikoihin ja alle 18-vuotiaiden työntekijöiden erityiseen huomioimiseen.

Eläintensuojelussa keskitymme ensisijaisesti uhanalaisten lajien kaupankäynnin estämiseen ja yleisemmin eläinten olojen parantamiseen.

Allekirjoittamalla sopimuksen hotellit sitoutuvat kunnioittamaan näitä periaatteita sekä liittymään Travelifeen. Allekirjoittamista edeltää sopimussisällön yksityiskohtainen läpikäynti.

Alla olevista linkeistä voit tutustua sopimusliitteeseen ja lukea tarkemmin siihen sisältyvistä periaatteista:

TUI Travel Sustainable Development Addendum »
United Nations Global Compact »
International Labour Organisation »
Convention on the Rights of the Child »
The Universal Declaration of Human Rights »
ECPAT The Code »