Lomakohteet ja hotellit

Ympäristö, sosiaalinen vastuu, eläintensuojelu

Vuoden 2009 aikana teimme aloitteen hotellisopimusten liitteestä, joka sisältäisi perusperiaatteet ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja eläintensuojeluun liittyvistä kysymyksistä. Sopimusliitteellä on tarkoitus vaikuttaa hotelleihin ja kannustaa toimimaan kestävällä tavalla.

Sopimusliitteessä kehotetaan mm. noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien julistusta, ILOn keskeisiä yleissopimuksia, YK:n yleissopimusta lapsen oikeuksista, YK:n alaisen Global Compactin kymmentä periaatetta, ECPATin käyttäytymisohjeistusta sekä Rion julistusta kestävän kehityksen edistämisestä.

Emokonserni TUI Travel PLC päätti ottaa liitteen osaksi hotellisopimusta ja kesällä 2010 aloitettiin konsernin tuhansien hotellisopimusten uusiminen eri puolilla maailmaa. Allekirjoittamalla sopimuksen hotelli sitoutuu kunnioittamaan näitä periaatteita sekä liittymään Travelifeen. Alla olevista linkeistä voit tutustua sopimusliitteeseen ja lukea tarkemmin siihen sisältyvistä periaatteista.

TUI Travel Sustainable Development Addendum »
United Nations Global Compact »
International Labour Organisation »
Convention on the Rights of the Child »
The Universal Declaration of Human Rights »
ECPAT The Code »